Simone van der Vlugt heeft met Het Schaduwspel een prachtige roman geschreven waarin ze een genuanceerd beeld schetst van de Gouden Eeuw. Een tijd waarin niet alles goud was dat er blonk.

In onze tegenwoordige tijd waarin men graag dingen zwart of wit ziet, toont dit boek aan dat er vele tinten grijs zijn en dat je niet met een moderne bril naar het verleden moet kijken.

High Society

Het verhaal speelt zich af in het zeventiende-eeuwse Amsterdam en Batavia (het tegenwoordige Jakarta). Eva Ment is een jonge vrouw die in de welgestelde kringen van de Amsterdamse ‘High-Society’ verkeert. Op een dag ontmoet ze de bekende gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen. Hij heeft in Nederlands-Indië de vesting Batavia gesticht. Het stel trouwt en krijgt een dochtertje. Tot zover krijgen we een lieflijk beeld voorgeschoteld van de Gouden Eeuw.

Ontberingen op zee

De eerste haarscheurtjes in dit beeld vertonen zich wanneer Eva met haar man en familie vertrekt naar de thuisbasis van Coen, de stad Batavia. De reis alleen al is een zware onderneming die enkele maanden duurt. Ze worden onderweg geconfronteerd met ziektes, hitte, noodweer en sterfgevallen en als lezer krijg je een goed beeld van het harde leven aan boord van een koopvaardijschip.

Vestingstad Batavia

De ontluistering zet door wanneer ze eindelijk het gedroomde paradijs Batavia bereiken. Dat blijkt bij nader inzien meer een belegerde vesting dan een stad. Zo zijn er de altijd aanwezige ondraaglijke hitte, de vreselijke ziektes die de inwoners teisteren en op de achtergrond speelt continu de oorlog met de sultans van de oorspronkelijke inwoners van Java. Wreedheden zijn er aan de orde van de dag.

Twee kanten van het verhaal

Toch wordt het nergens een deprimerende roman. Er blijken altijd twee kanten aan een verhaal te zijn en Van der Vlugt laat ze allebei aan bod komen. In zijn drang om Batavia en de koopvaardij  te beschermen, blijkt Jan Pieterszoon Coen niet altijd zachtzinnig te werk te gaan. Zijn harde optreden op de Banda-eilanden heeft ertoe geleid dat de VOC-held tegenwoordig van zijn voetstuk  is gevallen. Tegelijkertijd zien we ook dat de inlandse sultans niet vies waren van het begaan van wreedheden tegen hun eigen bevolking.

Met andere ogen kijken

Wat Simone van der Vlugt bovenal goed doet, is het scheppen van context. Je moet niet naar de geschiedenis kijken met een moderne bril op. Je moet Coen zien als een kind van zijn tijd. Iemand die handelde naar de normen en waarden die in de Gouden Eeuw golden. Zo wordt er nergens in het boek met een beschuldigende vinger gewezen. Zelfs niet bij een beladen thema als slavernij. Het boek laat je juist zien dat de waarheid nooit zwart-wit is, maar veel tinten grijs kent.

Mooie mix

Het schaduwspel is niet alleen een politiek-historische roman. De belevenissen van Eva Ment vormen de rode draad van het boek en daarmee is het vooral ook een hartverwarmend verhaal over liefde en familiebanden. Juist deze mix zorgt ervoor dat het boek je raakt.

Het schaduwspel: over de zwarte randjes van de Gouden Eeuw
mooie mix tussen biografie en historische romanuitwerking personages
8Overall Score
uitwerking geschiedkundig thema8
leesbaarheid8
Lezersoordeel 0 Stemmen
0.0

| Geschreven door

Dit wil je niet missen

Meld je aan voor de meest fantastische  nieuwsbrief die ooit je mailbox heeft gesierd

Held! Je hebt je aangemeld!